Akademia Kręciołka

Ogólnorozwojowe zajęcia adaptacyjne dla dzieci w wieku od 2,5 do 4lat

Zajęcia w Akademii Kręciołka są propozycja dla dzieci , które jeszcze nie rozpoczęły swojej przygody z przedszkolem, a są już gotowe do podjęcia nowych wyzwań, poznania nowych kolegów i wielu nowych przygód. Zajęcia mają na celu usamodzielnienie dziecka i pokazanie mu , ile radości daje wspólna zabawa z rówieśnikami i opiekunami.

Celem programu jest:
•    przygotowanie dziecka do pobytu w przedszkolu,
•    nauka umiejętności zdobywania pierwszych kontaktów w grupie rówieśniczej,
•    nauka umiejętności komunikowania się , a zwłaszcza przekazywania swoich emocji i potrzeb,
•    wszechstronny rozwój psychoruchowy, doskonalenie zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku,
•    radosne i twórcze spędzanie czasu

Zajęcia prowadzone są przez 5 dni w tygodniu w godzinach 8:30-12:30 (80h) lub 8:30-14:30 (120h)

Cennik:
Karnet 80h – 350zł
Karnet 120h – 480zł
35zł za 1 zajęcia – opłata za pojedyncze zajęcia w wariancie do 4h
25zł za 1 zajęcia – opłata z góry za min. 2 pary zajęć w tygodniu w wariancie do 4h