Akademia Kręciołka

Ogólnorozwojowe zajęcia adaptacyjne dla dzieci w wieku od 18 miesiąca życia do 3 lat.

Zajęcia w Akademii Kręciołka są propozycja dla dzieci , które jeszcze nie rozpoczęły swojej przygody z przedszkolem, a są już gotowe do podjęcia nowych wyzwań, poznania nowych kolegów i wielu nowych przygód. Zajęcia mają na celu usamodzielnienie dziecka i pokazanie mu , ile radości daje wspólna zabawa z rówieśnikami i opiekunami.

Celem programu jest:
•    przygotowanie dziecka do pobytu w przedszkolu,
•    nauka umiejętności zdobywania pierwszych kontaktów w grupie rówieśniczej,
•    nauka umiejętności komunikowania się , a zwłaszcza przekazywania swoich emocji i potrzeb,
•    wszechstronny rozwój psychoruchowy, doskonalenie zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku,
•    radosne i twórcze spędzanie czasu

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00